dimarts, 19 de novembre de 2013

Oques rares als Aiguamolls

A principis de mes vaig anar als Aiguamolls de l'Empordà, situats al nord-est de Catalunya. El motiu de la visita era unes oca que feia dies que s'hi observaven. Es tractava d'un exemplar híbrid entre oca del canadà (Branta canadensis) i oca de galta blanca (Branta leucopsis), totes dues espècies rares a la Península. Així que vam arribar, vam anar a demanar al centre d'informació si s'havia vist l'exemplar híbrid. Allà ens van informar també de l'observació d'una nova espècie rara d'oca: l'oca riallera grossa (Anser albifrons). Al cap d'una estona ja érem a l'aguait de les Gantes amb l'equip muntat i a punt per detectar les oques. Les primeres que vam veure van ser les dues rialleres grosses. Estaven barrejades amb un grup d'oques vulgars (Anser anser), travessant l'aiguamoll nedant. Al cap d'un moment, vam localitzar l'oca híbrida, també entre les vulgars. Dues espècies rares en un dia!
A més d'aquestes oques, durant el dia vam poder observar altres espècies, més comunes però també interessants. Aquestes en són les més destacades: ànecs xiuladors, cullerots i grisets, un grup de becadells comuns, cignes muts, cigonyes blanques, flamencs, i, ja cap al capvespre un estol de limícoles que no vàrem poder identificar, segurament territs variants, a més d'un aligot comú i algunes gavines vulgars.

Si volguéssiu anar un dia a veure aquestes dues espècies, consta que encara es troben als Aiguamolls, així que ja ho sabeu.

At the first week of this month, I went to the Aiguamolls de l'Empordà, located in the north-east of Catalonia. The reason for the visit was a rare goose that was have seen a few days ago. It was an hybrid specimen between Canada Goose (Branta canadensis) and Barnacle (Branta leucopsis). Both species are rare in the Iberian Peninsula. When we arrived, we went to the information center to ask for the hybrid specimen. There said to us that there was a new observation of another rare goose: the Greater White-fronted goose (Anser albifrons). A little time later we were on the lookout ready to see the geese. The first geese we saw were the two specimens of Greater White-fronted goose. They were mixed with a group of Greylag geese (Anser anser), swimming across the wetland. After a moment, we find the hybrid goose, also mixted with some Greylang geese. Two rare species in one day!
We also saw other species more common but also interesting. These are some of them: Eurasian Wigeons, Northern Shovelers and Gadwalls, a group of Common Snipes, Mute swans, White Storks, flamingos, and at the evening some waders that we couldn't identify, they were probably Dunlins. We could also see a Common Buzzard few Black-headed gulls.

If you want to go one day to the Aiguamolls to see these two species, they still in there, so you know.

Aquí us deixo algunes de les fotos del dia:
Here I left some of the photos of the day:


Anser albifrons

Branta leucopsis x canadensis

Phoenicopterus roseus

Cygnus olor