dilluns, 26 d’agost de 2013

Ocells marins: baldrigues, xatracs, currocs...

Hi ha molts ocells que viuen a alta mar, i que s'alimenten dels peixos que pesquen allà.
Aquests ocells són difícils de veure des de la costa, però de vegades s'apropen a terra i es poden observar amb l'ajuda d'un telescopi. Tot i això, els dies de llevantada tenen tendència a apropar-se encara més a les platjes, i es poden observar fàcilment només amb uns prismàtics o bé a ull.
Ahir mateix, mentre era a la platja, vaig veure passar un ocell de la mida d'un gavià, amb el bec gruixut i groguenc, i les parts inferiors blanques. Era una baldriga cendrosa (Calonectris diomedea).
La baldriga cendrosa és un ocell de la família dels Procellariidae, que viu a alta mar i vola arran d'aigua. També és l'única baldriga present a Catalunya a l'estiu, de manera que no hi havia cap dubte de l'espècie de la qual es tractava.
Ahir també vaig tenir la sort de poder observar altres ocells marins, com el curroc (Sterna nilotica), del qual en vaig veure dos exemplars, i el xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis), del qual en vaig observar i fotografiar un grup de tres exemplars.
Tots aquests ocells es van apropar tant a la platja perquè ahir era un dia de tempesta. El mar estava remogut i arrossegava peixos amb les onades fins ben a prop de la platja.

There are lots of birds wiches live at sea, and they caught the fish they need to eat there.
You can rarely see these kind of birds from the beach, but sometimes, they come near the coast and you can observe them with a telescope. However, the days of east wind, they tend to come near the coast, and it's easlier to observe them with binoculars or without any equipement.
For example, yesterday morning, when I was at the beach, I could see a bird of the size of a Herring Gull, with a thick, yellow beak and white underpants. This bird was a Cory's Shearwater (Calonectris diomedea).
The Cory's Shearwater is a bird of the family of the Procellariidae, who lives at sea and flys near the sea level. It's also the only present Shearwater in Catalonia at summer, so there was no dubt of the specie it was.
Yesterday, I also can see others seabirds, like a Gull-billed Tern (Sterna nilotica), and a group of three the Sandwich Terns (Thalasseus sandvicensis).
All these birds come near the beach because yesterday was a day of east wind. The sea was stirred, and tooks fishes near the beach with the waves.

Aquí us deixo la imatge del grup de xatracs becllargs:
Here I post my image of the group of Sandwich Terns:


dimecres, 7 d’agost de 2013

Anellament

El dia 3 d'agost, vaig anar a les Deveses de Salt a anellar ocells.
L'anellament consisteix en posar una petita i lleugera anella a la pota dels ocells, capturats anteriorment amb unes xarxes especials. També es fa un petit estudi de l'exemplar, es mesura l'ala, la P3 (tercera primària), es pesa l'ocell, es mira l'edat i el sexe, el greix i els músculs... Serveix per fer un seguiment de les espècies que viuen a un lloc concret: la taxa de mortalitat, natalitat, i també de les migracions de cada ocell, etc.
Els ocells que més es capturen són els tallarols de casquet, les merles i els pit-roigs, entre altres.
El dia 3, vam agafar aquestes espècies, a més de caderneres, tallarols capnegres, mallerengues carboneres, una cuallarga i blaves, gafarrons, rossinyols bord i comuns, verdums, una bosqueta vulgar...
A destacar es va anellar un xot, que després va ser re-capturat, dos picots garsers grossos adults (el mascle i la femella) i un mosquiter pàl·lid.

On August 3rd, I went to "Les Deveses de Salt" to do bird ringing.
Bird ringing consists in putting a small light ring on the leg of the birds previously captured in special nets. It's also a small study of the specimen. The wing and the P3 (third primary) are mesured and the bird is weighted. In bird ringing, it's also important to know the age and the sex of the bird, how fat it is... All this information is used to track the behaviour of the species that live in a concret place: it studys the mortality and birth rate, and also each bird migration, among others.
The bird that are caught more times are the Eurasian Blackcap, the Common Blackbird and the European Robin.
The 3rd of August we captured these species, and also European Goldfinches, Sardinian Warblers, Blue and Great Tits, a Long-tailed Tit, an European Serin, Cetti's Warblers, Common Nightingales, European Greenfinches, a Melodious Warbler...
The most interesant birds were an Eurasian Scops Owl, wich was later re-captured, two adult Great Spotted Woodpeckers (a male and a female) and a Western Bonelli's Warbler.


Otus scops


Dendrocopos major

Aegithalos caudatus

Phylloscopus bonelli

Hippolais polyglotta

Detall de la muda del picot garser. Es pot veure clarament que està
fent una muda completa, per tant, sabem que és adult.
Detail of the bird molt of the Great Spotted. We can clearly see that
it's doing a complete change, so we know it's an adult.

Ocells a les etiquetes

El cap de setmana passat passejava per L'Escala quan em va cridar l'atenció l'aparador d'una botiga de vins i licors. Em vaig fixar en què a moltes etiquetes de licors hi havia dibuixos d'ocells: el gall d'indi salvatge era dels més utilitzats, però també es podien veure ànecs collverds o àligues daurades, a més de les oques i fins i tot un gall fer. Els noms de les espècies estaven més o menys ben posats, i coincidien amb les il·lustracions.
Aquí us deixo les imatges d'algunes de les ampolles que vaig fotografiar:

Last weekend, I was in L'Escala and I went for a walk. When I was walking, I saw a shop window of wines and spirits. I noticed that in the labels of the wines there were a lot of bird pictures. The Wild Turkey appeared several times, but I could also see the Golden Eagle or the Mallard. There also was the Grouse and some gooses. The names of the bird were correctly placed, and matched with the pictures.
Here I leave the images of the bottles that I photogrphed: