diumenge, 1 de febrer de 2015

Ànecs americans! -It's all about the yanks!

Avui, entre tramuntana i nervis, he anat a veure el morell de collar i el xarxet americà que s'estan observant als aiguamolls, a més de fer un altre intent pel pigmeu. Aquests dos ànecs són uns migrants rars originaris d'Amèrica, que rarament apareixen aquí. El xarxet americà seria la variant americana del xarxet comú, tal com indica el seu nom, i durant molts anys n'ha estat considerat una subespècie. Pel que fa al corb marí pigmeu, es tracta de la primera observació per Espanya.


Com que tots semblen habitar entre els aguaits del Bruel i la Massona, m'hi he volgut arribar ràpid, no fos cas que perdés les rareses. I gairebé corrent, sense tant sols entrar a cap altre aguait, ja era a la porta del Bruel. Sense poder esperar més he entrat, i ja hi havia un munt de gent molt ben equipada buscant els ocells. Tothom buscava atrafegadament, i jo he fet el mateix. Només han calgut esperar uns minuts, i a una punta de l'aguait algú ha cridat "El carolinensis! L'he trobat!". Com es pot imaginar, tot l'aguait ha estat envaït pel caos, tothom girava els telescopis, i preguntava on era el xarxet rar. Després d'uns 30 segons de pànic i de seguir les vagues indicacions que m'arribaven, a l'estil de "darrere els cullerots!" (tot estava ple de cullerots), o "al fons!", l'he localitzat: xarxet americà, Anas carolinensis, directe des d'Amèrica. El xarxet americà és inconfusible, i eufòria seria la paraula per descriure el que he sentit.

Anas carolinensis <3
La tramuntana, els nervis del moment i la dificultat de trobar espai han dificultat fer bones fotografies, però tampoc estan tant malament, no?

L'ànec s'ha deixat veure durant 1 o 2 minuts, potser no tant, i després ha nedat cap al darrere l'encanyissada, en un punt que només es veu des de la Massona. Sí, tocava anar cap allà. He sortit corrent de l'aguait, després de donar gràcies a la noia que havia localitzat la raresa, i, després he fet camí fins a la Massona. Us prometo que mai m'havia semblat tant llarg...He entrat a l'aguait, que estava buit. Des d'allà, i amb una visió millorada però una tramuntana fortíssima, no he pogut re-localitzar el xarxet. Ja l'havíem vist prou. En canvi, repassant tots els ànecs, he localitzat el també tant buscat morell de collar (Aythya collaris), entre les canyes, i en un punt impossible de detectar des del Bruel. M'he sentit molt bé per localitzar-lo sense absolutament cap ajuda! S'ha deixat veure molt bé durant més de 20 minuts, i és un dels ànec més increïbles que he vist!

El morell tenia plomatge impecable, i era humanament impossible deixar de mirar. Al cap d'una estona bastant llarga, la resta d'observadors han arribat, i després d'explicar on era l'increïble morell americà, he intentat localitzar el pigmeu, tant des de la Massona mateix com durant molta estona al Bruel, però no s'ha deixat veure. Tot i això, els dos ànecs americans han valgut la pena, i no puc estar més satisfeta!

A més, hi ha hagut altres observacions, ja de camí de tornada (més tranquil·lament). Destacaré 6 oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), 4 ànecs cuallargs (Anas acuta), uns quantes morells de plomall (Aythya fuligula) i 2 repicatalons (Emberiza schoeniclus), mascle i femella, que han volat just per davant meu al sortir del Bruel.

En resum, dos bimbos raríssims. Només de pensar en tots els quilòmetres que han volat per arribar aquí, l'únic que puc dir que m'encanten les espècies americanes!

¿Dónde está Wally? Where's Wally?
I've been birding today, or maybe twitching would be a more appropiated word. Twitching is like a risk activity sometimes, at least for my camera! It was so windy today it nearly flew away...Anyway, I went to the PNAE natural protected area today, to twitch a pair of rare yanks that have been seen during the last days. The two megas are the Green winged-teal (Anas carolinensis) and the Ring-necked duck (Aythya collaris). I also tried to get pygmy corm another time. You have to walk quite a lot to get where the rarities have been seen, so I hurried because I didn't want to miss them. 

Nearly running, I went to the correct hide and with less than an hour I was there, prepared to enter and face the yanks (and the pygmy). There were a lot of birders already, all them with great scopes and fancy cameras, and I made place between them. I started looking for any of the rarities, as everyone else. I didn't even have to wait a minute when someone shouted "The carolinensis! I've found it!". As you can imagine, the chaos appeared, and everyone turned their scopes to the same direction at the same time. During 30 seconds of panic I tried to follow the vague directions the other twitchers gave me, just like "behind the Shovelers!" (there were Northern shovelers everywhere) or "over there!". Then, I could see that beast clearly: Green winged-teal, Anas carolinensis, coming directly from America. Its ID is unmistakable, and I felt incredibly euphoric!

The strong wind, the hand-shake and the difficulty of finding space didn't allow me to get reeeally good photos, but I'm still happy.

The duck showed during 1 or 2 minutes, or even less, and then it swam behind some reeds, and it was impossible to follow from the hide I was. So yep, time to move. I went out of the hide running, after thanking the woman who found the teal, and I headed to the next hide. I promise it has been the time I've found the way so long. When I finally got there, I had a far better vision, but the wind was even stronger. I couldn't re-locate the yank teal, but I spotted the Ring-necked duck between the reeds. It was impossible to see it from the other hide, and it felt so good to spot it without any help! It was incredibly amazing, one of the most awesome ducks I've ever seen.


Aythya collaris!
Its plumage was perfect, and it showed so well it was humanly impossible to stop looking. After a loong time, the rest of birders came, and I showed them where the duck was. Then I tried to spot the pygmy corm, from both hides during a long time, but it didn't show. However, the two yank ducks have been worth the moring, and I can't be happier!

In addition, I saw other stuff too while I came back, more quietly. I'll highlight 6 Egyptian geese (Alopochen aegyptiaca), 4 Northern pintails (Anas acuta), some Tufted ducks (Aythya fuligula) and 2 Reed buntings (Emberiza schoeniclus), male and female, that flew over me just when I got out of the hide where I saw the teal.

To sum up: two mega lifers. When I think of all the miles they have flown to get here, all I can say is that I love yanks!


Les dues fotos originals on podeu veure millor les rareses que en el collage, perquè veieu que considerada que sóc.
The original photos where you can see better the two megas than in the collage, just to show how considerate I am.