dimecres, 31 de desembre de 2014

Resum 2014! -2014 summary!

Acabant l'any observant mascarells i xatracs des del passeig de l'Escala, portats per la mala mar, he fet un resum de tot el que he pogut veure aquest 2014. He fet tres llistes. En les llistes de les millors espècies, he pensat que estaria bé deixar una mica (no gaire) de banda el meu instint natural de posar per davant les rares i contar els ocells que, realment, m'han fet disfrutar més veient-los, ja sigui pel seu plomatge increïble, el seu comportament o simplement per un alt nombre d'individus. Això mateix he fet en la llista dels ocells que no he pogut veure, tot i haver-ho intentat molt. En aquesta hi he afegit les fallades més "èpiques" de l'any. Allò de fer una hora de viatge i arribar a lloc i que et diguin que ja ha marxat... A l'altra llista, hi he posat les espècies que més vull veure el 2015, agrupades en dos grups: les que són tant vergonyosament comunes que si segueixo un altre any sense veure m'hauré de tornar a plantejar la manera com intento veure ocells, i les que són bastant o molt rares però tampoc impossibles.

Bon Any Nou i bones observacions per aquest 2015!!

Llistes finals:
Llista total: 219
Llista de l'any: 198
Llista del patch de l'any: 117 (una mica millor que l'any passat!)

Finishing the year with the shighting of two gannets and some terns in l'Escala, brought by the storm, I've made a summary of what I have been able to see this 2014. I've done three lists. To make the "greatest birds" list, I thought it would be cool to forget for a moment (just for a moment) my natural instinct of writing the rarest birds first, and count the species that made me enjoy a lot, either for their incredible plumage, behavior or simply a high number of individuals. I have done the same with the "most epic dips" list. In this one, I've included the birds that I couldn't see, even trying really hard. You know, dipping is one of the hardest things of the birding world... At the last list, I've wrote the species I really want to see next year, in two groups: the ones that are so shamefully common that if I spend another year without twitching I'll have to find another way of birding, and the ones that are quite or really rare, but still not impossible to see.

Happy New Year and good birding to all!!

Final lists:
Life list: 219
Year list: 198
Patch year list: 117 (pretty better than last year!)

dilluns, 29 de desembre de 2014

Troballes locals - Patch birding

Espolla!
Una cogullada vulgar, molt fotogènica! A Crested Lark showing really well!
Al cap de mesos d'esperar aquest clima hivernal que no acabava d'arribar, les plujes i els vents de les últimes setmanes han arribat i han arrossegat també bastants ocells aquí al Pla de l'Estany.

Durant aquestes últimes setmanes no he tingut la oportunitat de veure cap raresa hivernal, però mentre reso i miro ornitho cada dia com una obsessionada perquè el corb marí pigmeu (Microcarbo pigmeus, primer per Catalunya i Espanya, realment impressionant!) que s'està veient els Aiguamolls no desaparegui per sempre abans de que trobi un dia per anar-lo a veure, he aconseguit trobar moments per voltar per la zona on visc a veure què s'hi veia. No he sortit d'aquella àrea d'uns 3km quadrats que en anglès anomenem patch, però he afegit algunes espècies a la meva patch list, just abans d'haver de fer el recompte de Cap d'Any i veure si he superat la meva anterior llista. Algunes probabilitats més d'èxit personal, suposo.

Dons bé, la meva bonica àrea inclou diferents zones de l'Estany de Banyoles i de la platja d'Espolla, un estanyol temporani que es va omplir i va quedar genial amb la llevantada de fa uns dies. El migdia que va deixar de ploure, just després de sortir de l'insti i sense ni passar per casa, ja era allà a veure com havia quedat l'estanyol. Tot tranquil, no hi havia ningú, i vaig veure una quantitat destacable d'ocells: esplugabous (Bubulcus ibis), un martinet (Egreta garzetta), ànecs collverds (Anas platyrhynchos) -sempre em queixo dels ànecs, perquè solen ser els únics ocells que veig, però, a dir la veritat, són genials-, un bernat pescaire (Ardea cinerea), diversos gaigs (Garrulus glandarius), cueretes blanques (Motacilla alba), dos esparvers (Accipiter nisus)...i a més, un conill de bosc i tres talpons (uns rosegadors que encara no havia aconseguit veure abans aquest any). L'endemà ja no va ser tant tranquil. A la mateixa hora, allò semblava la Rambla de Girona. Gent amunt i avall buscant "papus" (volien dir triops, -Triops cancriformes-, suposo, presents a la bassa) i fent fotos amb el mòbil havien espantat tot rastre d'ocells (a part dels sempre presents collverds, és clar).

Quan van haver passat el segon i el tercer dia des de la pluja, tot va tornar a la normalitat i, bàsicament, les espècies destacades han sigut el cotoliu (-Lullula arborea- una ventada n'ha portat nou avui davant de casa), l'àliga calçada (-Hieraaetus pennatus- si la veus volar a tres metres sobre teu impressiona!) i l'agró roig (Ardea purpurea).


Esplugabous     Cattle egret 

After moths of waiting for some kinda cold weather that didn't seem to arrive, the winds and rains of the last weeks have arrived and also dragged some birds here in Banyoles, Catalonia.

During the last weeks I haven't had a chance to see any winter rarities, but while I pray and I check ornitho.cat (a catalan site like eBird) out every day as obsessed to make sure the Pygmy Cormorant (Microcarbo pigmeus, first record for Spain and Catalonia, truly a mega!) that is being seen at the Aiguamolls de l'Empordà nature park doesn't fly away forever before I finally find a day to go and twitch it, I managed to bird around my patch. I've ticked some species on my patch list just before New Year's, I guess it gives me more chances to get a higer number of species than last year!

Well, my beautiful patch includes the Banyoles Lake and Espolla, a temporary lake near my home, which, btw, has been filled and looks great. The same day it stopped raining, I managed to get to Espolla just before leaving from high-school, without even going home, to see how the pond looked. Everything was quiet, and I saw a remarkable number of birds: Cattle egret (Bubulcus ibis), a Heron (Ardea cinerea), Mallards (Anas platyrhynchos) -I always complain about them, cause they are usually the only birds I see, but tbh, they are awesome-, a Little Egret (Egreta garzetta) several Eurasian jays (Garrulus glandarius), some White Wagtails (Motacilla alba ssp. alba), two Sparrowhawks (Accipiter nisus)...and also an European rabbit and three Voles (a kind of rodents that I hadn't seen before this year). The next day it wasn't that quiet. There was a lot of people up and down looking for what they called "weird insects" (I guess they meant Triops -Triops cancriformes-, which can be found all around the pond) and taking photos with their phone had scared every single bird (apart of the always present Mallards).

After two days of complete caos, everything was normal again and I've seen a lot of birds. The highlights have been Woodlark (-Lullula arborea- the wind has brought seven of them just next to my house today) Booted eagle (-Hieraaetus pennatus- they look impressive when they fly three meters above you!) and Purple heron (Ardea purpurea).

El cotoliu té un dels millors plumatges que he vist...
The Woodlark has one of the best plumages I've ever seen...
Cadernera European Goldfinch


diumenge, 5 d’octubre de 2014

Espectacle aeri de tardor


Ahir va ser el Dia mundial dels ocells, com molts ja deveu saber, i, tot i que no vaig tenir temps d'anar als Aiguamolls tal com m'hauria agradat, vaig aconseguir algunes fotografies molt espectaculars, des de la finestra de casa! 

De bon matí, un estol d'estornells (Sturnus vulgaris) -que han arribat en massa fa poc- volava per sobre el camp de girasols que tinc a pocs metres de casa, fent increïbles figures al cel. Però l'autèntic espectacle va arribar quan dos aligots comús (Buteo buteo) van començar a intentar caçar-los al vol. Vaig anar de seguida a buscar la càmera, i les fotos són les que podeu veure a l'esquerra!

Els cables elèctrics no són gaire estètics, però no els vaig poder evitar a les fotos...

Maybe some of you already know it, but yesterday it was the World Birds Day. I didn't have time to go birding in a nature park as I wanted, but I took some really amazing photos from my house window!

When I got up, a huge flock of Common starlings (Sturnus vulgaris) -which have arrived some weeks ago- was flying over a sunflower field next to my house. There were about a hundred birds and that was incredible. Then, two Common buzzards (Buteo buteo) arrived, and the spectacle started. They were trying to catch the starlings while flying, and I ran for my camera. I took a ton of photos, but the ones you can see next to the text were some of the best!

The power lines aren't really pretty, but I couldn't avoid them in the pics...

divendres, 1 d’agost de 2014

Fotografia

Amb tot això de la fotografia he conegut molts joves fotògrafs de diferents llocs del món.
I'm meeting a lot of young photographer from all around the world thanks to my photography.

En Lance és irlandès però viu a Zimbabwe, i fa unes fotos increïbles de natura amb un estil molt personal. Us deixo la seva pàgina, espero que la mireu perquè val molt la pena!
Lance is from Ireland but lives in Zimbabwe, and he takes incredible nature pictures with a really personal style. Here you have his page, I hope you look at it, it's really worth it!

Lance Batten

Mireu també la pàgina de l'Abby, que és americana i fa unes fotos fantàstiques, també de natura:
You can also look at Abby's page, who is american and takes fantastic pictures, also around nature:

Moments Remembered Photography
Abby Harvey

divendres, 18 de juliol de 2014

Publicada! NGK

Des de fa temps que pujo fotos a la pàgina web de la National Geographic Kids, i avui he sabut que una d'elles està publicada a la revista NGK d'aquest mes, així que crec que també la puc compartir aquí. Vaig fer la foto als Aiguamolls, es tracta d'un esplugabous (Bubulcus ibis). També aprofito per afegir algunes altres fotos que encara no havia pujat i amb les que he rebut altres reconeixements com  l'Editor's Pick o el Best of the month.

I've been posting photos to the National Geographic Kids website for a time, and I've just been announced that one of them has been published on the magazine of this month, so I think I could post it here too. I took this picture in the Aiguamolls de l'Empordà nature park, in Catalonia. The bird you can see is a Cattle Egret (Bubulcus ibis), a common bird for the zone. I had also been awarded with several other awards as the  the Editor's Pick or the Best of the month, so I'll also use this post to post some of them that I haven't posted yet.

 Bubulcus ibis
 Phylloscopus collybita
Emberiza cirlus

dissabte, 14 de juny de 2014

Voltors a dojo!

Ahir vaig fer el rècord de més voltors observats a la comarca del Pla de l'Estany. Només baixar de l'autobús, vaig veure prop de vint rapinyaires volant per sobre Melianta. En arribar a casa, vaig agafar la càmera i vaig apropar-ne un. No m'ho podia creure. Eren voltors comuns (Gyps fulvus), una espècie que no es veu gaire a la comarca, i a sobre en vaig contar almenys 26. Van voltar pel Pla de Martís una estona. Després vaig anar a classes de dibuix i ja no hi eren, no sé on van anar.

He consultat l'ornitho i efectivament, és la vegada registrada en la que s'han vist més voltors junts. És ben estrany veure'n tants fora del Prepirineu o el Pirineu, em pregunto perquè van venir. Els següents dies vigilaré per si tornen!


Yesterday I made the record of vultures ever recorded in Pla de l'Estany, the Catalan region where I live. Just when I got off the bus, I saw about twenty birds of prey flying over Melianta, a village in Pla de l'Estany. When I got home, I grabbed the camera and I zommed one of them. I could'nt believe. They were all Griffon vultures (Gyps fulvus), a rare species in the region, and there were at least 26. I watched them fly over the zone during a while, and then I went to drawing classes. When I came back they weren't there, and I don't know where they went. 

I checked all the vulture observations in the region in ornitho and it's the time that more vultures have been seen together. It's rare too see these birds outside of the Pre-Pyrenees or the Pyrenees, I wonder why did they came. The following days I'll try to see them again!


diumenge, 20 d’abril de 2014

Estat: en migració.

Com sabeu, ens trobem en plena migració, un període especial en el qual tots els observadors d'ocells anem com bojos amunt i avall amb càmeres i prismàtics. Jo, evidentment, no m'he quedat a casa. Les últimes visites als Aiguamolls han sigut genials, i algun cop m'he emportat algun amic, a veure si n'aprenen una mica. Per començar, he vist espècies considerablement rares, com el becplaner (Platalea leucorodia) o la grua (Grus grus), i no pas en baix nombre. Un dia vaig veure 13 becplaners junts al primer aguait del parc! A més, també vaig veure cap a 20 grues, i estic molt satisfeta amb les fotos que vaig aconseguir, després de canviar d'aguait per veure-les de més a prop. Per si això no fos poc, vaig poder veure com ballaven. Totes les grues del món ho fan, però no se sap del cert perquè. Fan salts i agiten les ales, i la veritat és que és impressionant!

As you all know, we are in full migration time. It's a really special period and all the birders go up and down like crazy with the camera and binoculars. Of course, I was not at home. The last visits to the Aiguamolls Nature Park have been incredible. I took some friends with me, see if they learn something. To start, I want to say that I have seen many rare species, like the Common Crane (Grus grus) or the Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia). One day I saw like 13 spoonbills together in the park! I also saw about 20 cranes, and I'm so happy with the photos I took! If this were not enough for me, I had a really pleasant surprise: the cranes started to jump and flap their wings, doing the amazing dance of the cranes. All the cranes of the world dance, but anyone know for sure why. The spectacle was amazing!


 L'espectacular dansa de les grues!
The cranes dancing!
 Platalea leucorodia
 


Grus grus

Pel que fa als anseriformes, aquest cop no és una oca pradenca, però l'observació de dues oques egípcies (Alopochen aegyptiacus) que semblen voler criar als Aiguamolls tampoc està malament. Estaven recollint branquetes i portant-les a una espècie de niu, molt a prop de l'aguait!

Regarding to the Anseriformes, I have also done a cool observation. It isn't as rare as the Bean Goose but...seeing two Egyptian geese that seem to want to breed at the park for first time isn't that bad. They were picking little twigs and putting them in something that looked like a nest!

Des de la torre del Matà, el resum d'espècies vistes també passa del normal: gambes roges vulgars (Tringa totanus), batallaires (Philomachus pugnax), tètols cuanegres (Limosa limosa), valones (Tringa glareola), territs menuts i variants (Calidris minuta i alpina), capons reials (Plegadis falcinellus), cames-llargues (Himantopus humantopus)...tot un festival d'ocells.
Si anem avançant cap a la platja del parc, espècies com el fumarell carablanc (Chlidonias hybridus), una espècie que apareix sobretot en migarció, o la xivitona (Actits hypoleucos), també estival i migradora, apareixen un any més. A més a més, vaig veure una àliga pescadora (Pandion haliaetus)! Feia molt que no observava l'espècie.

From the Matà Tower, the species I saw were more than the ordinary: Common Redshanks (Tringa totanus), a Ruff (Philomachus pugnax), Black-tailed Godwits (Limosa limosa), Wood Sandpipers (Tringa glareola), Little Stints and Dunlins (Calidris minuta and alpina), lots and lots of Glossy Ibis (Plegadis falcinellus), Black-winged Stilts (Himantopus humantopus)...a bird festival.
Nearer to the beach, the Whiskered Terns (Chlidonias hybridus), a species that appears moslty during migration, or the Common Sandpiper (Actits hypoleucos), also a summer and migratory species, appear one more year. I also saw an Osprey (Pandion haliaetus)! This eagle is pretty rare, so I was excited!


Alguns dels ocells que vaig veure des de la Torre del Matà.
Some of the birds I saw from the Matà tower.


Però no fa falta visitar un parc natural per veure ocells durant la migració: davant de casa mateix et pots endur sorpreses ben agradables, com aquest còlit gris (Oenanthe oenanthe) que vaig veure ahir. Vaig fer les millors fotos d'aquesta espècie que havia fet mai. Per a molts professionals i aficionats a l'ornitologia, no són les orenetes les que marquen l'inici de la primavera amb la seva aparició, és el còlit gris el que ho fa. De fet, són uns ocells increïbles. Sabíeu que que aquests petits ocellets són capaços de recórrer uns 24000 km durant la migració? Els exemplars del nord d'Amèrica hivernen a l'Àfrica i en el viatge de tornada volen aquesta increïble distància.

Però jo, quan comença la primavera, sempre miro quin dia veig la primera oreneta. Aquest any ha estat el dia 15 de març.
A més, des del jardí de casa vaig veure el primer milà negre (Milvus migrants)de l'any i dos grups de cap a 100 corbs marins grossos (Phalacrocorax corbo) migrant! Les fotos són espectaculars:

But it isn't necessary to visit a nature park to see some interesting birds during migration: in front of your house you can take very pleasant surprises, such the Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) I saw yesterday. I took the best photos of this species I had ever done. For many professional and amateur ornithologysts the swallows aren't the birds that mark the beginning of spring with its appearance, the wheatear is wich does it. In fact, these birds are amazing. Do you know that these little birds are able to fly about 24,000 km during migration? The North-American specimens fly to Africa in winter, and then is when they fly this amount of km. 

But, when spring begins, I always try to see the first swallows of the year. This year I saw the first one on the 15th of March. 
Apart from the backyard I also saw the first Black Kite (Milvus migrants) of the year and two groups of more than 100 Great Cormorants (Phalacrocorax corbo) migrating! The photos are spectacular:


 Phalacrocorax corbo

Oenanthe oenanthe


dilluns, 14 d’abril de 2014

Fotos del cens!

 Thalasseus sandvicensis
 Larus Michallensis


 En el moment just que comencen a posar la cua sobre la superfície de l'aigua...
When just starting to put the tail on the surface of the water...
 Els molt fotogènics corbs marins.
The really photogenic shags.
 Chroicosephalus ridibundus
 Em va cridar l'atenció aquest gavià argentat que tenia la llengua sortint per sota del bec.
It caught my eye this Black-headed Gull with its tongue outgoing under the beak.
Visió general.
General vision.
Un dels corbs marins amb els seus pollets al niu.
One of the shags with its chicks on the nest.
 Aiguamolls de l'Empordà.
Una de les grues!
One of the cranes!

diumenge, 13 d’abril de 2014

Engish version of the APNAE census

These days I've been really busy, so I couldn't explain my last experiences with birds. Last month I went to a census with the APNAE association (Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, it means Aiguamolls de l'Empordà Nature Park Friends). It was in the Bay of Roses, and the idea was to see some seabirds. This census had been posponed many times because of the bad weather, so instead of winter seabirds, that were the expected species to see, we saw some migratory birds. Really early at the morning, we were at the Roses harbor ready to sail together with other birdwatchers. There we saw a Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) and I could took a few photos of it.

The say started so good: at the Bay of Roses we saw like 12 Black-throated Loons (Gavia arctica)! We also saw a Great Crested Grebe (Podiceps cristatus).
Then, at the Aiguamolls de l'Empordà beach, we saw some Dunlins (Calidris aplina), many Sanderlings (Calidris alba) and a Greay Plover (Pulvialis squatarola). Later, just before starting to throw fish to atracct seagulls, ve saw a Great Skua (Stercorarius skua).

At the catalan post you can see some images. They aren't that good but you can clearly see the species.

When we started to throw fish and bread, we saw the first Balearic Shearwaters (Puffinus mauretanicus) of the say. Then, there came many Yellow-legged Gulls (Larus michahellis) and some Black-headed Gulls (Larus ridibundus). They were all trying to catch the food we were throwing. The most interesting species came a bit later. We saw a Mediterranean Gull (Ichthyaetus melanocephalus) and some Northern Gannets (Morus bassanus), that started doing their caracteristic high-speed divings. There were also some European Shags (Phalacrocorax aristotelis), that are so photogenic.

But definitely, the rarest bird of the day was the Puffin (Fratercula artica). It was the first time I saw it and I was really excited. We also saw it for a moment, because then it dived into the water. We all tried to re-locate it, but we couldn't. However, it was a fantastic observation. The photo didn't came out really well, because there was a lot of people trying to see the bird, the boat was moving a lot and the bird was moving too, but I'm happy with the result.

Before this, I saw many other interesting birds, like the Little Gull (Hydrocoloeus minutus), a migratory species, and the Razorbill (Alca torda), but couldn't see it really well because of the backlighting.
We also saw some Common bottlenose dolphins, and they swam around our boat.

When we went to Cap Norfeu, we saw two peregrine falcons (Falco peregrinus) and a Blue Rock Thrush (Monticola solitarius). We also saw more European Shags with their chicks. The last rare species was the Audouin's Gull (Ichthyaetus audouinii).

Finally, we went to the Aiguamolls de l'Empordà Nature Park to have lunch. There we saw 13 Common Cranes, that are also a rare species, but it isn't a really rare thing because we are in migration time. There also was Great Egret (Ardea alba) and a White Stork. The last one was stained with oil, and it looked nearly black.

dijous, 10 d’abril de 2014

Cens APNAE!!

Aquests dies he estat molt enfeinada, i m'han quedat algunes coses per explicar. Se m'estan accumulant els fets. El dia 8 del mes passat vaig anar a fer un cens de marines a la Badia de Roses amb l'associació APNAE (Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà), que s'havia aplaçat uns quants cops. La idea era observar hivernants, però ja era bastant tard per això. En canvi, vam veure unes quantes espècies migradores. Vam sortir del port de Roses amb la barca Don Pancho cap allà a quarts de nou, juntament amb altres ornitòlegs i aficionats. Allà ja vam veure, com a més destacat, un xatrac becllarg (Sterna sandvicensis), del qual vaig poder fer unes quantes fotos, ja que s'apropava força a nosaltres.

La sortida ve començar molt bé: al Golf de Roses hi vam observar un grup de més de 12 calàbries agulles (Gavia arctica), i ens hi vam acostar amb el vaixell. A més, vam veure un cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). A la platja dels Aiguamolls de l'Empordà, vam veure territs variants (Calidris aplina)  i de tres dits (Calidris alba), a més d'un pigre gris (Pulvialis squatarola). Al cap d'una estona, just abans de començar a llençar menjar per atreure gavians i gavines, vam veure un paràsit gros (Stercorarius skua).


Al costat podeu veure les imatges, que tot i no ser gaire bones per culpa del moviment del vaixell, són acceptables...

Després, van començar a aparèixer les primeres baldrigues balears (Puffinus mauretanicus) i al començar a llençar peix i pa, van arribar gavians (Larus michahellis) i gavines rialleres (Larus ridibundus), que feien maniobres per agafar el pa al darrere del vaixell. Més tard, també vam veure una gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus) i alguns mascarells (Morus bassanus), que feien les seves picades espectaculars característiques. A més, hi havia varis corbs marins grossos (Phalacrocorax corbo), que es van deixar fotografiar molt bé.

Però la raresa del dia va ser el fraret (Fratercula artica), una espècie que va resultar ser bimbo per a la majoria d'observadors. Només el vam veure un moment, després es va tornar a cabussar i malgrat els esforços de tothom per re-localitzar-lo, no vam poder. Igualment, això va ser una observació genial. La foto va sortir com va sortir, perquè hi havia molta gent apilonada per veure l'ocell, el vaixell es movia i el fraret també, però tot i això estic contenta. (La podeu veure al costat sota el paràsit).

Després d'això, la cosa encara no es va acabar: de fet, van començar a desfilar les espècies més interessants. A proa, van passar uns grups de gavina menuda (Hydrocoloeus minutus), en migració. També vam poder veure un gavot (Alca torda), però gairebé no el vaig veure per culpa del contrallum. Pel que no fa als ocells, vam veure un grup de dofins molars, que fins i tot van passar per sota del vaixell.

Després vam fer rumb cap a Cap Norfeu. Allà vam veure ocells no tant marins, com el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i la merla blava (Monticola solitarius), a més de corbs marins emplomallats amb els seus pollets en nius. L'última espècie rara que vam veure va ser la gavina corsa (Ichthyaetus audouinii).

Per acabar el dia, vam passar pels Aiguamolls de l'Empordà a l'hora de dinar, i, tot i que només vam anar als tres primers aguaits, ja vam veure força ocells. Al Quim Franch, vam veure unes 13 grues, cosa que no és estranya perquè és el període de migració de les grues, 3 agrons blancs i una de les cigonyes tenyides de gris, com a més destacable. Després hi va haver espècies més comunes com el bernat pescaire, l'ànec griset o el xarxet comú.

D'aquí a poc penjaré imatges més bones, fins ara no he tingut més temps.
I'll post the english translation soon, up to date I haven't had more time.