diumenge, 16 de febrer de 2014

Fotografia a Olot

Ahir vaig anar al Parc dels Volcans, a Olot, amb la intenció de fer algunes fotos. La sorpresa va ser la varietat d'espècies que hi ha. Vaig veure cueretes blanques i torrenteres, picots garsers, tant grossos cop petits, dos pica-soques blaus, tot tipus de mallerengues...i molts altres ocells!! Això demostra que no fa falta anar gaire lluny per trobar ocells, us sorprendríeu del que es pot trobar davant de casa. A quí teniu algunes fotos que vaig fer:

Us recomano molt fer servir una obertura gran quan feu fotos (com a molt una f8) i així queden unes rodones de llum de color al fons de la foto. Aquesta tècnica es diu bokeh. Algun dia penjaré una entrada sobre com fer-lo, amb exemples que no seran fotos d'ocells.

Yesterday I went to the Parc dels Volcans, Olot, because I wanted to take some photos. The surprise was that there were lots and lots of birds. I saw some White and Grey Wagtails, Great and also lesser spotted woodpekers, two Eurasian Nuthatches, different types of tits...and lots of other species! This shows that it's not necessary to go pretty far to find birds, you would we surprised of what can you find locally. Here I left you some photos I took:

I really recommend you to use a fast apperture when you shot your photos (2f to 8f). If you do it, it will appear some pretty round color lights in the background of your photo. It's called bokeh. Someday I'll post some tips to do it with examples, but the photos will not be of birds.


Jugar amb els reflexes dels ocells és genial!
Playing with the reflections is really cool!
 
Aquí podeu veure una mica el bokeh.
Here you can see the bokeh.

dissabte, 15 de febrer de 2014

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Aquí us deixo unes altres fotos meves. Espero que us agradin!
El pit-roig (Erithacus rubecula) és un ocell comú per tot Europa. S'adapta fàcilment i pot viure en qualsevol tipus d'ambient. També és fàcil d'atreure a les menjadores. Perquè vinguin a la meva menjadora hi tinc llavors, que poden ser barreges especials, civada...també li agrada el pa i la fruita seca. Per complementar hi poso fruita (poma o pera). És un ocell petit, mesura uns 13-14 cm, i té el plomatge discret, només ressalten la gola i el pit, de color taronja.

Vaig editar la primera foto, però només els ajusts bàsics, perquè era una mica borrosa. Per fer-ho vaig fer servir la mateixa Galeria Fotogràfica de Windows Live, que serveix per ajustar exposició i color. També pots arribar a retocar el contrast, però pels ajusts més elaborats (com selecció de color) recomano el Gimp, funciona molt bé i és gratis (cosa bona), però és difícil de fer servir (cosa no tant bona).

Doncs aquí teniu les fotos, què en penseu?

Here I left you two other photos from me. Hope you like them!
Like its name says, the European Robin (Erithacus rubecula) is a common bird in Europe. It can live in different types of habitat. It can be also easily attracted to bird-feeders. To attract them to my feeder, I use different types of seeds, bread and dried fruits. To complement it, I also put fruit (apple or pear, for example). It's a tiny bird, it is about 13-14 cm Its feathers are brown and discreet, but it has a beautiful orange on its chest and throat.

I edited the first photo, but only the basic settings, cause it was a bit blurred. I used the Windows Live Galery, you can use it for the basic editing like exposure or color. It is also good for the contrast, but to do more ajustments like the selective color, it's better to use Gimp. It works so good and it's free (wich is great), but it's a bit difficult to use (not that great).

Anyway, here you have the photos, what do you think about them?
Per cert, si algú sap algunes llavors que ajudin atreure caderneres, us ho agrairia, ja que no hi ha manera que vinguin a la menjadora. Gràcies!!

Btw, if anyone knows any seeds that help to attract European Goldfinches (Carduelis carduelis), please tell me, cause they don't come to my feeder. Thanks!!

dilluns, 10 de febrer de 2014

Última adquisició

Aquesta setmana he estrenat la guia "Aves", de l'editorial Blume. A la guia hi apareixen totes les aus d'Europa, i la veritat és que és molt completa. Et dona la informació bàsica: mides, pes i distribuició, a més de dades sobre l'hàbitat, l'alimentació, el cant, la presència segons l'època i la reproducció de l'ocell. A més, en algunes espècies, hi apareix un patró de vol i una curiositat. Pel que fa a la descripció, és molt detallada, de manera que ajuda molt en espècies que costen més d'identificar. Per evitar confusions, apareix l'espècie més similar a l'extrem de la pàgina, i els trets per diferenciar-los. També es dóna una imatge i diferents il·lustracions de cada ocell.
El llibre està en castellà, però apareix el nom de cada ocell en català, gallec, castellà i basc.
Tot i això, no és una guia de camp, ja que és bastant gros. L'ideal és complementar-lo amb una guia més petita. Jo recomano la "Guia de camp dels països catalans i d'Europa". Jo tinc l'última edició en català, i va de meravella. Apareixen il·lustracions de cada ocell i una explicació, més o menys com a l'altre llibre, però més resumit.
Fins ara ja m'han servit moltíssim tots dos, us els recomano a tots.

I moltes gràcies a tothom, el blog està tenint moltes visites! Per la gent que viu als estats units, no estic gaire informada, però m'han dit que la "Field Guide to birds of N.A", de la National Geographic és bastant bona.

This week I got the guide "Aves", by the publisher Blume. In the guide there appear all the birds of Europe, and the truth is that it is really good. It gives you the basic information: size, weight and distribution. It also tells the habitat, food, singing and breeding of every bird. Moreover, in some species, there appears a flight pattern and a curiosity. Regarding the description it is very detailed, so that helps a lot with the species that are harder to identify. To avoid confusion, the most similar species appears on the page, and it tells how to identify them. There is also an image  and some ilustrations of each bird.
The book is in spanish, but it tells the name of every bird in catalan, galician, castellà and Basque.
However, you can't use is as a field guide, because it is quite large. The ideal is to complement it with a smaller guide. I recommend the "Guia de camp dels països catalans i d'Europa". I have the latest edition in Catalan, and it is so good. It includes ilustrations and data of each bird, more or less like the other book, but more condensed.
I have used both a lot, I recommend them to everyone.

And thanks to everyone, the blog is having many visits! For people who lives in the United States, I'm not really informed, but an american boy told me that the " Field Guide to Birds of NA", by the National Geographic, is pretty good.
divendres, 7 de febrer de 2014

Fotografia!

Vaig dir que penjaria fotos, així que aquí les teniu! L'ocell de les fotos és el trist (Cisticola juncidis). En català, també se l'hi pot dir brusac. El nom li ve del seu cant, que sembla pronunciar "trist, trist". Aquest ocellet és molt tímid i difícil de fotografiar, ja que s'amaga entre els canyissos. A més, fa uns 9-10 cm. Tot i això, aquests viuen a prop de casa meva i per això em resulta una mica més fàcil aconseguir fotos seves. Aquí us deixo el seu mapa de distribució a Catalunya, de la web de la Sioc. Podem veure que es troba bàsicament a les zones humides i per la costa, però també es poden trobar poblacions per zones més muntanyoses.I said that I'll hang bird photos, so here you have two of them! That bird is called Zitting Cisticola (Cisticola juncidis). It's a really shy bird, so it's difficult to take photos of it, because it hides among the reed beds. It's also really small, it's about 9-10 cm. But these ones live near my house, so it's a bit easier to photograph them. Here I post the distibution map in Catalonia. It's from the side Sioc.cat. In it you can see that it usually lives near the wetlands and in the coast, but we can also find it in small groups in mountainous areas.

dijous, 6 de febrer de 2014

Les últimes rareses

Com que fa molt que no publico, farem un intensiu dels últims mesos. No és que no hagi vist res interessant, simplement estava ocupada amb els exàmens, la tornada a l'institut després de les vacances...així que no he publicat res. Pel que fa a les espècies més destacables, l'Oca pradenca (Anser Fabalis) dels Aiguamolls de l'Empordà ha sigut la millor. A més, també he tornat a observar les dues oques rialleres (Anser albifrons) i l'oca híbrida (Branta canadensis x leucopsis). Tot i això, en aquests moments ja no hi són. També cal destacar un becplaner (Platalea leucorodia), del qual en vaig poder fer unes quantes fotos, dos exemplars d'àliga calçada (Aquila pennata) en fase blanca, un dels quals vaig veure entre classes a l'institut, volant molt baix. També a destacar un estol de 40 grues (Grus grus) que va passar sobrevolant casa meva. A més, també cal destacar dues espècies noves per a mi, l'ànec carolí (Aix sponsa) i l'oca índia (Anser indicus). Aquestes dues les vaig veure en captivitat, en una granja. Més endavant hi aniré a demanar permís per fer unes quantes fotos.
Pel que fa a activitats a les quals he participat, destaco el cens d'hivernants de l'estany de Banyoles, podeu veure els resultats aquí.
A partir d'avui, publicaré més fotos i informació, ja que durant aquest temps he fet algunes fotos bones. Espero que us agradin i si voleu les podeu veure a la National Geographic Kids (NGK). Enllaç al meu perfil: http://kids-myshot.nationalgeographic.com/profile/20850. No totes són d'ocells, però crec que també s'han de provar altres temes, no?

I didn't post for some months, so I'll resume my last observations. I've seen some interesting birs, but I was just was busy with my exams, returning to highschool after the holidays ... so I haven't posted anything. This where some of the most amazing and rare species: the Bean Goose (Anser Fabales) of the Aiguamolls de l'Empordà, was the best. In addition, I have also seen both Greater White-fronted geese (Anser albifrons) that were in the Aiguamolls and the hybrid goose (Branta canadensis x leucopsis). However, in these moments are gone. Also note an Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) , of which I could take a few photos, two Botted Eagles (Aquila pennata), one of which I saw between classes at school , flying very low. Also include a flock of 40 Common Cranes (Grus grus) flying over my house. In addition, note two new species for me, the Wood Duck (Aix sponsa) and Bar-headed goose (Anser indicus). I saw these two birds in captivity on a farm. Later I will go there to ask permission to make a few photos.
Regarding activities in which I participated, the census of wintering of Banyoles Lake is the most important one. You can see the results here.
Sine now, I'll post more photos and information and less observations, because during that time I made some good photos. Hope you like them and if you want you can see them in the National Geographic Kids (NGK). This is the link to my profile: http://kids-myshot.nationalgeographic.com/profile/20850.
Not all the photos are of birds, but I also have other things, right?

Anser fabalis

Ardea cinerea

Grus grus